Fritekstsøk:

Plotting og første versjon

Første versjon av tidslinjen plotter vi i et Excel regneark
Første versjon av tidslinjen plotter vi i et Excel regneark

Erfaringene fra den første boken (Sistemann stenger porten) har lært oss hvor viktig det er å ha strukturen klar før en begynner å rette i teksten. Jan og jeg brukte mye tid på å skrive, så rette, så endre struktur, så rette, så endre struktur, så rette ...

Denne gangen har vi bestemt oss for å gjøre strukturen klar først og så skrive først litt, så mer og til slutt skrive den "endelige" første versjonen -- som selvfølgelig skal rettes, korrigeres, rettes, skrives, korrigeres ...

Vi startet planleggingen ved hjelp av et regneark, fordi det var lettere for oss å dele dokumentet via DropBox.

Som du ser på bildet bruker vi farger for å markere de ulike Storylines og vi har kolonner for å angi hovedpersonene. Ved å bruke filterfunksjonen i Excel kan vi da se alle scenene som omhandler en storyline eller en hovedkarakter. I løpet av uken Jan var på besøk klarer vi å lage en struktur vi (da) er ganske fornøyd med og som inneholder 160 scener i det som skal bli 5 deler i boken.

Nå er det på tide å flytte alt sammen over til Scrivener for å jobbe videre. Det går ganske raskt ved å kopiere tabellen inn i Word, konvertere det til en tekst og lime det inn i Scrivener. Ved å bruke hurtigtastene Ctrl+Shift+K går det raskt å splitte den lange teksten opp til egne scener som i første omgang alle ligger på samme nivå (som om de alle var i samme kapittel). Jeg deler ikke opp i kapitler ennå, først skal scenene stokkes i riktig rekkefølge.

Den første strukturen: Titlene

Den første strukturen: Titlene

Det er mange måter å arbeide med manuskriptet på i Scrivener.

Til venstre ser du "the Binder" - permen, som lister opp alle mappene (Deler eller Kapitler) og tekstene (Scener). I Binder ser du bare titlene på mappene og tekstene - og det er ikke så lett å få en oversikt over strukturen.

Til høyre for Binder er "Editor", det vil si hovedvinduet hvor du ser innholdet av det du har valgt i Binder. Klikker du på en scene i Binder, så vil typisk teksten i denne scenene vises i Editor.

Klikker du på f.eks en Mappe, så vil du i Editor se alle scenene som mappen inneholder. Disse kan vises som Oppslagstavle (Corkboard), Outline eller som Tekst.

Etter å ha forsøkte meg litt på Oppslagstavle, bestemmer jeg meg for å bruke Outline-visningen når vi skal jobbe med strukturen. Og jeg lærer meg et par triks som gjør det lettere å få oversikt.

For det første så lager jeg meg mine egne Etiketter (Labels) og navngir dem med navnet på en Storyline eller en karakter i boken. Noen scener får ikke en etikett da dette er scener som de aller fleste karakterene vil ha kjenneskap til (f.eks når det foregår en stor demonstrasjon som alle i bokens univers kjenner til). Målet med Etikettene er at jeg etterpå kan sortere scenene etter Etikett-navnet og på den måten raskt få en oversikt over hva f.eks Anne eller Nils opplever og hvordan deres Storyline ser ut.

På skjermbildet har jeg valgt å dele Editor opp i to deler. Den venstre (med alle farvene) viser alle de valgte scenene og når jeg klikker på en av dem så vises teksten i den høyre halvdelen av Editor. Ved å gjøre dette kan jeg raskt klikke på scenen jeg vil jobbe med skrive samtidig som jeg har en god oversikt over hva som skjer i scenene før og etter.

Scenene sortert etter scenenummer

Scenene sortert etter scenenummer

Her er et bilde fra Scrivener hvor scenene er i "kronologisk" rekkefølge, slik jeg ønsker å ha dem i boken. Jeg har markert hver scene med en Etikett (Label) og valgt at hver Label skal ha en farge og at denne skal vises i Outline-modus.

Om du ser nøye etter, så ser du også at jeg har valgt at Scrivener skal vise scenenummeret.

(Scenene er foreløpig alle plassert i en mappe som er en Del av boken - og ennå ikke lagt inn i mapper som vil være Kapitlene.)

Denne oversikten viser at strukturen veksler mellom de ulike Storylines.

Scenene sortert etter Etikettene

Scenene sortert etter Etikettene

Når vi skal se hvordan en Storyline utvikler seg, så kan jeg ganske enkelt klikke på "Label" på toppen av vinduet og dermed blir scenene sortert etter dette. I Binderen (som du ikke ser på bildet) er scenene fortsatt sortert kronologisk, og om du ser nøye etter, så ser du også at scenenummerene fortsatt er beholdt.

Når jeg ser gjennom listen og ser at en scene trenger å flyttes litt opp eller ned, så kan jeg (relativt) enkelt gjøre det. Man må være litt stø på hånden, for det er lett å slippe en scene på en annen. Det gjør ikke noe, men da blir den lagt på et nivå under -- noe jeg ikke ønsker.

Men i alle fall, på denne måten, ved å bruke Outline, Labels og farge på Labels er det ganske lett å få en god oversikt over strukturen.

Nye tips

Tips til en nybegynner

Her er en oversikt over funksjonene jeg liker aller best i Scrivener

Plotting og første versjon

Jan og jeg har begynt på bok nummer to - nå vet vi mer om hvordan vi skal planlegge, så vi utnytter Scrivener til det fulle for raskt å lage en første versjon av manuskriptet.

Lag gode scenetitler

Når du starter redigeringen av manuskriptet og vil sjekke at dine storylines er fornuftige - så ta deg tid til å endre de automatisk genererte scene-titlene.

Lag dine egne hurtigkommandoer

Mitt tips: Lær deg å bruke hurtigkommandoer. Det gjør det enklere å raskere å for eksempel skifte visning - og lag dine egne som passer for det norske tastaturet.

Hvordan åpner du en ePub-fil på din iPhone

Om du vil lese boken i ePub-format på din iPhone, så må den eksporteres for å vises riktig.

Sett deg et mål

Det går bedre når du har et mål for øye

De forferdelige norske bokstavene

Dessverre skaper norske bokstaver et problem for Scrivener.

Velg riktig mal

Det lønner seg å lage maler - og å sortere dem riktig.

Hvert ord er viktig

Hvordan kan jeg være sikker på ikke å miste noe av det jeg har skrevet?

Den beste måten å omorganisere scener

I første utkast gjelder det om å skrive, skrive, skrive - og så kan du etterpå bytte om på rekkefølgen.